Tuesday, 19/10/2021 - 02:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Linh Thông

HỌC TẬP QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ NGHỊ QUYẾT

Trường Mn tham gia buổi học tập quán triệt các chỉ thị Nghị quyết tại Hội trường UBND xã

Ngày 23/4/2019, CB, GV, NV trường MN tham gia buổi Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ chính trị , Ban Bí thư Trưng ương Đảng khóa XII.

Báo cáo viên: Đ/C Hoàng Thị Minh - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND - Báo các viên cấp huyện

Đ/C: Lưu Tiến Thành: PBT-Chủ tịch UBND xã

Đ/c Lưu Đình Chinh: Trưởng Công an xã

Hội Nghị đã được nghe các baops các viên truyền đạt các nội dung sau: 

- Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trịn vầ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, các quan điểm sai trái , thù địch trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

-  Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ chính trị về nâng cao hiệu quả, quản lý khai thác sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế.

- Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ phát hiện tố giác người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí 

- Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc, đưa những Đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng

Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quả lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi ich của người tiêu dùng

- Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

- Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủi thị 09-CT/TW của Ban bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

 

 

Tác giả: Hoàng Thị Hậu - GV
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 37
Tháng 10 : 1.573
Năm 2021 : 14.803