Tuesday, 06/12/2022 - 03:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Linh Thông

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 -2021

 PHÒNG GDĐT ĐỊNH HOÁ

TRƯỜNG MN LINH THÔNG

 

Số: 105/KH-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Linh Thông, ngày 15 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Về việc tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ kế hoạch của phòng Giáo dục và Đào tạo Định Hóa về việc huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh năm học 2020 - 2021;

Căn cứ vào số trẻ trong địa bàn xã và điều kiện thực tế của nhà trường, trường mầm non Linh Thông xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 như sau:

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đặc điểm tình hình:

- Thuận lợi:

Trường mầm non Linh Thông luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GDĐT Định Hoá, cấp uỷ đảng chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các bậc cha mẹ học sinh, nhân dân xã Linh Thông.

Hệ thống mạng lưới trường lớp, đội ngũ CBQL, giáo viên được kiện toàn đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, trình độ năng lực khá vững, có tâm huyết với nghề tận tuỵ với công việc tạo được niềm tin và sự ủng hộ của các bậc cha mẹ học sinh.

100% CBQL, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

Cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi được đầu tư khang trang phù hợp với môi trường CSND giáo dục trẻ. Đáp ứng với nhu cầu gửi con của nhân dân

Công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp cao đạt và vượt kế hoạch.

- Khó khăn:

Địa bàn xã rộng xa nơi trung tâm, dân cư sống không tập trung.

Đơn vị thuộc xã nghèo, sự phát triển kinh tế của địa phương còn khó khăn

trong việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

2. Nhiệm vụ chung:

Năm học 2020-2021 nhà trường nghiêm túc triển khai việc thực hiện nội quy, Chỉ thị Nghị quyết, pháp lệnh dân chủ, nhiệm vụ của toàn ngành dưới sự chỉ đạo của các cấp.

Triển khai sâu rộng thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,” Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh, cộng đồng phối hợp chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và xã hội.

Tích cực tham mưu với đảng chính quyền các cấp, các ngành để có kế hoạch xây dựng trường lớp đảm bảo quy mô học sinh theo điều lệ trường mầm non.

- Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

3. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Thực hiện Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm học 2020-2021. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Đối tượng tuyển sinh trẻ từ 24 tháng đến 5 tuổi trên địa bàn xã Linh Thông

- Thời gian tuyển sinh 10-11/08/2020.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên trực tiếp xuống từng thôn bản để điều tra trẻ tại gia đình.

- Tổng hợp báo cáo công tác tuyển sinh.

4. Kế hoạch quy mô phát triển trường lớp học sinh:

- Tổng số nhóm lớp: 08 nhóm lớp.

Trong đó :

NT: 02 nhóm

MG: 06 lớp

- Tổng số học sinh: 212 cháu

+ Học sinh nhà trẻ: 0-2 tuổi: 50 cháu

+ Học sinh mẫu giáo: 3-5 tuổi : 162 cháu

5. Các biện pháp thực hiện:

- Kiện toàn cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên các tổ chức trong nhà trường.

- Thành lập Ban tuyển sinh để triển khai và tổ chức thực hiện

- Tổ chức tuyển sinh tại trường từ ngày 10-11/08/2020.

- Phân công giao nhiệm vụ cho từng giáo viên và các bộ phận cùng thực hiện.

- Tuyên truyền vận động phụ huynh tới tận gia đình bằng mọi hình thức, truyền thanh từ các thôn xóm qua các cuộc họp hội đồng nhân dân và cuộc họp phụ huynh đầu năm.

- Tiếp tục điều tra danh sách cụ thể của từng độ tuổi 0-5 tuổi toàn xã.

- Duy trì và đảm bảo sỹ số học sinh theo nhóm lớp.

- Làm tốt công tác tuyên tryền thông tin hai chiều giữa gia đình nhà chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong trường mầm non xây dựng đoàn kết nội bộ thống nhất cao cùng thực hiện.

- Tăng cường công tác tham mưu với lãnh đạo đảng chính quyền địa phương các cấp để thực sự quan tâm chỉ đạo sát sao với nhà trường, xây dựng CSVC làm sân và mua sắm trang thiết bị cho dạy và học.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của trường Mầm non Linh Thông

Nơi nhận:

- Ban tuyển sinh;

- Lưu: VT-MN.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Mông Thị Ba

Tác giả: Hiệu trưởng - Mông Thị Ba
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 252
Tháng 12 : 871
Năm 2022 : 30.511